CTCSOL ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ της ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ σε ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΟΥΣ

Image

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Πιστοποίηση Διδασκαλίας CTCSOL

Η πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο τεστ για την αξιολόγηση των υποψηφίων ως καθηγητών κινεζικής γλώσσας.

Η πιστοποίηση CTCSOL είναι τώρα διαθέσιμη στην Ελλάδα!

Image

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών (ABCI) είναι το πρώτο και μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα που προσφέρει την πιστοποίηση στη CTCSOL. Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση περιλαμβάνουν μία γραπτή εξέταση και μία προφορική συνέντευξη αξιολόγησης. Μόνο όσοι επιτύχουν στη γραπτή δοκιμασία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης ισχύουν για δύο χρόνια και μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συνέντευξη εντός της περιόδου ισχύος. Όσοι επιτύχουν στη συνέντευξη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη λήψη του πιστοποιητικού εντός δύο ετών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνέντευξης, διαθέτοντας τα αποτελέσματα της συνέντευξης και πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ή/και ανώτερο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής (βλ. Παρακάτω «Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα»).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

Τι είναι το CTCSOL;

Η πιστοποίηση CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση που υποστηρίζεται από το Κέντρο Ανταλλαγής και Συνεργασίας της Κινεζικής με τις Ξένες Γλώσσες του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας για την αξιολόγηση των υποψηφίων ως καθηγητών κινεζικής γλώσσας διεθνώς στους ακόλουθους πέντε τομείς:

1) Βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας

2) Μεθοδολογία διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας

3) Διδακτική, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαχείριση τάξης

4) Κινεζικός πολιτισμός και διαπολιτισμική επικοινωνία

5) Επαγγελματική δεοντολογία και επιστημονική ανάπτυξη και κατάρτιση

Γιατί CTCSOL;

Η πιστοποίηση χρησιμοποιείται για τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και των προτύπων όσων διδάσκουν την κινεζική γλώσσα οπουδήποτε στον κόσμο. Το CTCSOL είναι το μοναδικό πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας (CLEC) της Κίνας για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας σε περισσότερα από 1.500 Ινστιτούτα και Τάξεις Κομφούκιου σε περισσότερες από 132 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σας δίνει τεράστια παγκόσμια προσβασιμότητα και κινητικότητα. Το CTCSOL αποτελεί απόδειξη για την υψηλότερη ποιότητα / ικανότητά σας στη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας. Επιπλέον, σας επιτρέπει να έχετε ένα επιπλέον προσόν όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις για θέσεις ή πλάνα εργασίας.

Ημερομηνίες εξέτασης, εγγραφές και πληρωμές 2023

Εξέταση / Πρόγραμμα Σπουδών Ημερομηνία Εξέτασης Εγγραφή / Ημερομηνία Πληρωμής Ηλεκτρονική Εγγραφή Πληρωμή
Γραπτή Εξέταση (1) 22 Απριλίου, 2023 14 – 23 Μαρτίου, 2023 Registration Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης (1) 2 Ιουλίου, 2023 24 Μαΐου– 2 Ιουνίου, 2023 Registration

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

Γραπτή Εξέταση (2) 23 Σεπτεμβρίου, 2023 15 – 24 Αυγούστου, 2023 Registration Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης (2) 10 Δεκεμβρίου, 2023 31 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου, 2023

Registration 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

 

Σημείωση:

Ο σύνδεσμος εγγραφής παραμένει ανοιχτός μόνο κατά τις ανακοινωθείσες ημερομηνίες.

Οι εγγραφές και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ΔΥΟ βήματα.

Βήμα 1: Ηλεκτρονική Εγγραφή στην οποία θα συμπεριλάβετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Βήμα 2: Πληρωμή. Αφού εγγραφείτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πληρώσετε τα εξέταστρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα με άμεση κατάθεση στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών στην Εθνική Τράπεζα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σε ATM ή μέσω του web/mobile banking της Εθνικής ή άλλης τράπεζας. Αφού πληρώσετε, η εξέταση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Το όνομα του εξεταζόμενου θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης ή στη συναλλαγή σας στη σχετική φόρμα του web/mobile banking.

Για την άμεση κατάθεση ή το web/mobile banking θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 

Αριθμός Λογαριασμού: 

IBAN: 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Κομφούκιος

110 / 4 8015 124

GR20 0110 1100 0000 1104 8015 124

BIC - SWIFT CODE

ETHNGRAA

Αιτιολογία κατάθεσης:

Το όνομα του εξεταζόμενου

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια με την εγγραφή σας για διασταύρωση.

Συνολικό Kόστος Πιστοποίησης

Γραπτή εξέταση: 120 ευρώ

Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης: 180 ευρώ

Τα ποσά που καταβάλλονται δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία εξέτασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα

Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα 

Η εξέταση πιστοποίησης CTCSOL απευθύνεται σε υποψηφίους στην Ελλάδα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1)     Διαθέτουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ή/και ανώτερο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής και

2)     Είναι Κινέζοι με διαβατήριο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ), ή είναι μη Κινέζοι υπήκοοι που επιθυμούν να διδάξουν την κινεζική γλώσσα και κουλτούρα και διαθέτουν πιστοποιητικό HSK επιπέδου 5 ή ανώτερο ή πιστοποιητικό HSKK επιπέδου Intermediate.

Δομή της εξέτασης για την πιστοποίηση CTCSOL

Η εξέταση για την πιστοποίηση CTCSOL αποτελείται από 2 στάδια: μία γραπτή εξέταση και μία προφορική συνέντευξη αξιολόγησης υποψηφίου.

α. Γραπτή εξέταση

Θα εξεταστείτε γραπτώς (σε χαρτί) στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών.

Η γραπτή εξέταση αποτελείται συνολικά από 150 ερωτήσεις. Ο χρόνος εξέτασης είναι 155 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων 5 λεπτών για να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το φύλλο απαντήσεων).

Η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη: βασικές γνώσεις, ικανότητα εφαρμογής και ολική ποιότητα στην εκπαίδευση. Κάθε μέρος έχει 50 ερωτήσεις. Τα δύο πρώτα μέρη των ερωτήσεων του τεστ υιοθετούν κυρίως το σχέδιο εισαγωγής περίπτωσης, και οι περιπτώσεις προέρχονται από τη διδακτική πρακτική· το τρίτο μέρος, της ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, υιοθετεί τη μορφή τεστ κρίσης καταστάσεων, εστιάζοντας στην εξέταση της διαπολιτισμικής προσαρμοστικότητας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Δομή της γραπτής εξέτασης Ποσοστό Βαθμολογίας
Μέρος 1 Βασικές γνώσεις 20%
Μέρος 2 Ικανότητα εφαρμογής 50%
Μέρος 3 Ολική ποιότητα στην εκπαίδευση 30%
Σύνολο 100%

β. Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ να έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία τα τελευταία δύο χρόνια προκειμένου να συμμετάσχουν στην προφορική αξιολόγηση.

Η συνέντευξη υιοθετεί έναν συνδυασμό δομημένης συνέντευξης και προσομοίωσης καταστάσεων. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 30 λεπτά και ο χρόνος εξέτασης 25 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, δοκιμαστικών διαλέξεων, ερωτήσεων και απαντήσεων και τεστ επάρκειας ξένων γλωσσών.

Εγγραφείτε και πληρώστε πριν από την προθεσμία (βλ. παραπάνω).

Η συνέντευξη επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα διάφορες μεθόδους για να σχεδιάσουν τα μαθήματα διδασκαλίας, να οργανώσουν και να εφαρμόσουν τη διδακτική διαδικασία, να ολοκληρώσουν διδακτικά καθήκοντα και να χρησιμοποιήσουν ξένες γλώσσες για να επικοινωνήσουν και να βοηθήσουν στη διδασκαλία. Ο εξεταστής θα παραδώσει μια πλήρη βαθμολογία σχετικά με την απόδοση της συνέντευξης των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, με ανώτατη βαθμολογία τα 150 μόρια.

Δομή της προφορικής συνέντευξης αξιολόγησης Διάρκεια
Μέρος 1 Ξενόγλωσση αυτοπαρουσίαση 2 λεπτά
Μέρος 2 Διάλεξη 3 λεπτά
Μέρος 3 Εξέταση 7 λεπτά
Μέρος 4 Q & A στην κινεζική 7 λεπτά
Μέρος 4 Q & A στην ξένη γλώσσα 6 λεπτά
Συνολική διάρκεια 25 λεπτά

Αποτελέσματα εξέτασης και πιστοποιητικό

Image

Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν πρώτα με επιτυχία το γραπτό μέρος της εξέτασης, προτού μπορέσουν να προχωρήσουν στο προφορικό μέρος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης και της προφορικής αξιολόγησης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το πιστοποιητικό CTCSOL από το Chinese Testing International εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για την αίτηση απαιτείται η υποβολή των αποτελεσμάτων και του πτυχίου ή/και ανώτερου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής (βλ. Παραπάνω «Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα»).

Η χρονική διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL είναι πενταετής.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

QRCode

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα: Γραφεία Διοίκησης και Βιβλιοθήκη (5ος όροφος), Αίθουσες Διδασκαλίας και Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας (1ος-5ος)  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος): Αίθουσες Διδασκαλίας, Χώρος Εκδηλώσεων, Εξεταστικό Κέντρο Κινεζικής Γλώσσας

Τηλ: 210 8226 735
Email: confucius@aueb.gr

© 2024 Business Confucius Institute Athens

Main Menu