CTCSOL exams2022 gr

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος  Αθηνών είναι το πρώτο και μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL.

 

Τι είναι το CTCSOL;

Το CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο τεστ 2 σταδίων για την αξιολόγηση των υποψηφίων ως καθηγητών κινεζικής γλώσσας στους ακόλουθους πέντε τομείς:

1) Βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας.

2) Μεθοδολογία διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας

3) Διδακτική, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Διαχείριση Τάξης

4) Κινεζικός πολιτισμός και Διαπολιτισμική επικοινωνία

5) Επαγγελματική δεοντολογία και Επιστημονική ανάπτυξη

Γιατί CTCSOL;

Η πιστοποίηση χρησιμοποιείται για τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και των προτύπων όσων διδάσκουν την κινεζική γλώσσα οπουδήποτε στον κόσμο. Το CTCSOL είναι το μοναδικό πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας (CLEC) της Κίνας για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας σε περισσότερα από 1.500 Ινστιτούτα και Τάξεις Κομφούκιου σε περισσότερες από 132 χώρες σε όλο τον κόσμο. Αυτό σας δίνει τεράστια παγκόσμια προσβασιμότητα και κινητικότητα. Το CTCSOL αποτελεί απόδειξη για την υψηλότερη ποιότητα / ικανότητά σας στη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας. Επιπλέον, σας επιτρέπει να έχετε ένα επιπλέον προσόν όταν πρόκειται για διαπραγματεύσεις για θέσεις ή πλάνα εργασίας.

Πληροφορίες για την εξέταση CTCSOL

Η εξέταση πιστοποίησης CTCSOL είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών είναι προς το παρόν το μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα που λειτουργεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CTCSOL το οποίο περιλαμβάνει μια γραπτή εξέταση και μια προφορική συνέντευξη αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους.

Δείτε παρακάτω τις πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα, τη δομή και τα αποτελέσματα της εξέτασης CTCSOL.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

[Προσεχείς Ημερομηνίες εξέτασης, εγγραφής και πληρωμής 2022]

Είδος Εξέτασης Ημερομηνία Εξέτασης Ηλεκτρονική Εγγραφή / Ημερομηνία Πληρωμής
Γραπτή Εξέταση 24 Σεπτεμβρίου, 2022 Registration
16 – 25 Αυγούστου
Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης 10-11 Δεκεμβρίου, 2022
και
17-18 Δεκεμβρίου, 2022*
Registration
1 – 10 Νοεμβρίου

* Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων, οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μία ή δύο φορές τον Δεκέμβριο.

Σημείωση:

Ο σύνδεσμος εγγραφής παραμένει ανοιχτός μόνο κατά τις ανακοινωθείσες ημερομηνίες.

Οι εγγραφές και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ΔΥΟ βήματα.

Βήμα 1: Ηλεκτρονική Εγγραφή στην οποία θα συμπεριλάβετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Βήμα 2: Πληρωμή. Αφού εγγραφείτε ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πληρώσετε τα εξέταστρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα με άμεση κατάθεση στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών στην Εθνική Τράπεζα. Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, σε ATM ή μέσω του web/mobile banking της Εθνικής ή άλλης τράπεζας. Αφού πληρώσετε, η εξέταση δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Το όνομα του εξεταζόμενου θα πρέπει να εμφανίζεται στο πεδίο «Αιτιολογία» του έντυπου κατάθεσης ή στη συναλλαγή σας στη σχετική φόρμα του web/mobile banking.

Για την άμεση κατάθεση ή το web/mobile banking θα χρειαστείτε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα Τράπεζας: 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: 

Αριθμός Λογαριασμού: 

IBAN: 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας

ΟΠΑ / ΕΛΚΕ / Κομφούκιος

110 / 4 8015 124

GR20 0110 1100 0000 1104 8015 124

BIC - SWIFT CODE

ETHNGRAA

Αιτιολογία κατάθεσης:

Το όνομα του εξεταζόμενου

Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια με την εγγραφή σας για διασταύρωση.

[Συνολικό Kόστος Πιστοποίησης]

Γραπτή εξέταση: 120 ευρώ

Προφορική συνέντευξη αξιολόγησης: 180 ευρώ

Τα ποσά που καταβάλλονται δεν επιστρέφονται, δεν ανταλλάσσονται με μετρητά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία εξέτασης.

 [Προϋποθέσεις συμμετοχής / Επιλεξιμότητα]

Η εξέταση πιστοποίησης CTCSOL απευθύνεται σε υποψηφίους στην Ελλάδα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Διαθέτουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου  από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής και

2) Είναι Κινέζοι με διαβατήριο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ), ή είναι μη Κινέζοι υπήκοοι που επιθυμούν να διδάξουν την κινεζική γλώσσα και κουλτούρα και διαθέτουν πιστοποιητικό HSK επιπέδου 5 ή ανώτερο ή πιστοποιητικό HSKK επιπέδου Intermediate.

[Δομή του προγράμματος CTCSOL]

Το πρόγραμμα CTCSOL περιλαμβάνει μία γραπτή εξέταση και μία προφορική συνέντευξη αξιολόγησης υποψηφίου.

α. Γραπτή εξέταση

Θα εξεταστείτε γραπτώς (σε χαρτί) στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών.

Η γραπτή εξέταση αποτελείται συνολικά από 150 ερωτήσεις. Ο χρόνος εξέτασης είναι 155 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων 5 λεπτών για να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι το φύλλο απαντήσεων).

β. Προφορική Συνέντευξη Αξιολόγησης

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συνεχίσουν προς το τρίτο και τελευταίο στάδιο της προφορικής συνέντευξης αξιολόγησης για την απόκτηση της πιστοποίησης, θα ΠΡΕΠΕΙ να έχουν περάσει το δεύτερο στάδιο της γραπτής εξέτασης τα τελευταία δύο χρόνια.

Η συνέντευξη αξιολόγησης είναι ένας συνδυασμός δομημένης συνέντευξης και προσομοίωσης κατάστασης. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 30 λεπτά και ο χρόνος εξέτασης 25 λεπτά.

Εγγραφείτε και πληρώστε πριν από την προθεσμία (βλ. παραπάνω).

Η προφορική συνέντευξη αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στον υπολογιστή σας. ΠΡΕΠΕΙ να έχετε Windows 7/10. Το λογισμικό ΔΕΝ υποστηρίζεται από Mac OS.

[Αποτελέσματα εξέτασης και πιστοποιητικό]

Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν πρώτα με επιτυχία το γραπτό μέρος της εξέτασης, προτού μπορέσουν να προχωρήσουν στο προφορικό μέρος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης και της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το πιστοποιητικό CTCSOL από το Chinese Testing International εντός 2 ετών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL είναι πενταετής.

[Περισσότερες πληροφορίες]

Για περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις επισκεφθείτε τον ιστότοπο CTCSOL της Κίνας.

app gr1

Εάν ήσασταν υποψήφιος, έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας www.chinesetest.cn εισάγοντας το όνομα χρήστη (Username) και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (Password). Εναλλακτικά συμπληρώνετε τον Αριθμό Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (HSK Admission Ticket) και το όνομα του εξεταζόμενου όπως εμφανίζεται στο Admission Ticket στο πεδίο «Score Report».

Οι Επίσημες Αναφορές Αναλυτικής Επίδοσης των υποψηφίων (Score report) θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή/αποστολή στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 2022

Ώρες παραλαβής πιστοποιητικών: 10.00 – 14.00 (Δευτέρα - Παρασκευή) 

Διεύθυνση παραλαβής: Ευελπίδων 29, 11362 Αθήνα, 5ος όροφος

Α. Επιτυχόντες μεμονωμένοι υποψήφιοι

Η παραλαβή/αποστολή του Πιστοποιητικού/Ατομικού Δελτίου Επίδοσης Υποψηφίου γίνεται:

 • Αυτοπροσώπως, με επίδειξη της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής σας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
 • Μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη και αφού o παραλήπτης καλέσει την υπηρεσία ταχυμεταφοράς που τον εξυπηρετεί και δώσει εντολή για παραλαβή του πιστοποιητικού από το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα.
 • Από τρίτο πρόσωπο, με προσκόμιση της συμπληρωμένης σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ μαζί με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του και ταυτότητα ή διαβατήριο ή απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου.

Β. Ιδιοκτήτες και καθηγητές σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Η παράδοση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες υποψήφιους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητή που έχει εγγράψει τους υποψήφιους.

Συχνές ερωτήσεις HSK(K)

 • Πώς λαμβάνω online το πιστοποιητικό βαθμολογίας;

Μπορείτε να βρείτε το πιστοποιητικό σας στo πεδίο "Score". Μπορείτε να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό μόνοι σας ή να το αποθηκεύσετε ως PDF, είναι έγκυρο ως έκδοση χαρτιού. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Google Chrome. Μπορείτε να το εκτυπώσετε ΜΟΝΟ μία φορά.

app1

app2

app3

Αυτή η έκδοση PDF του πιστοποιητικού μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπη με την έντυπη και έχει έναν κωδικό QR που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε για να το επαληθεύσει.

 • Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για επίσημη έκθεση επιπλέον βαθμολογίας;

Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο www.chinesetest.cn, επιλέγοντας το κουμπί "Apply for duplicates of the Score Report". Λάβετε υπόψη ότι τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά και/ή το πιστοποιητικό δοκιμής θα πρέπει να απευθύνονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.chinesetest.cn και όχι στο Ινστιτούτο Κομφούκιος, καθώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε τέτοια αιτήματα.

app4

Για ερωτήσεις καλέστε στο +30 210 8226735 ή στείλτε email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

HSK new

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο, 16 Απριλίου 2022 ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών εγγραφών και πληρωμών για τις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης της κινεζικής γλώσσας HSK που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022.

Οι εγγραφές και οι πληρωμές για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 16 Μαΐου 2022.

Οι εξετάσεις διεξάγονται για τα έξι επίπεδα πιστοποίησης της κινεζικής ως ξένης γλώσσας (HSK 1 έως 6, Version 2.0) στο κτίριο του ΟΠΑ/Κομφούκιος, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα, όροφοι 1-5.

Στον πίνακα που ακολουθεί, θα βρείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων, τις ημερομηνίες εγγραφής, αποτελεσμάτων και παραλαβής των πιστοποιητικών για τις προσεχείς γραπτές εξετάσεις HSK 2022.

yct

Επόμενη Διαθέσιμη Γραπτή Εξέταση YCT:

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ, 2022

 

Σημαντικές πληροφορίες / οδηγίες

 • Η ηλεκτρονική εγγραφή για τις γραπτές εξετάσεις YCT (όλα τα επίπεδα) που θα πραγματοποιηθούν τo Σάββατο 14 Μαίου, 2022 ανοίγει στις 7:00 π.μ. στις 17 Μαρτίου 2022. Η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη έως τις 17 Απριλίου 2022, στις 11:59 μ.μ. (ώρα Πεκίνου).
 • Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις YCT, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, γιατί μόνο τότε θα σας εξασφαλιστεί μια θέση στις εξετάσεις.
 • Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις YCT (Κυριακή 17-04-2022 και ώρα Πεκίνου 11:59 μ.μ.) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει υποβάλλει την ηλεκτρονική εγγραφή του.

ctcsol

Πιστοποίηση Διδασκαλίας CTCSOL 

Η πιστοποίηση CTCSOL είναι τώρα διαθέσιμη και στην Ελλάδα!

 

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος  Αθηνών είναι το πρώτο και μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Πιστοποίηση στη Διδασκαλία της Κινεζικής σε Αλλόγλωσσους CTCSOL.

 

Τι είναι το CTCSOL;

Το CTCSOL (Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο τεστ 2 σταδίων για την αξιολόγηση των υποψηφίων ως καθηγητών κινεζικής γλώσσας στους ακόλουθους πέντε τομείς:

1) Βασικά δομικά στοιχεία της διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας.

2) Μεθοδολογία διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας

3) Διδακτική, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Διαχείριση Τάξης

4) Κινεζικός πολιτισμός και Διαπολιτισμική επικοινωνία

5) Επαγγελματική δεοντολογία και Επιστημονική ανάπτυξη

HSK June22

Επόμενη Διαθέσιμη Γραπτή Εξέταση HSK:

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2022

 

Σημαντικές πληροφορίες / οδηγίες

 • Η ηλεκτρονική εγγραφή για τις γραπτές εξετάσεις HSK (όλα τα επίπεδα) που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Ιουνίου, 2022 ανοίγει στις 7:00 π.μ. στις 16 Απριλίου 2022. Η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη έως τις 16 Μαΐου 2022, στις 11:59 μ.μ. (ώρα Πεκίνου).
 • Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Γραπτές Εξετάσεις HSK, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, γιατί μόνο τότε θα σας εξασφαλιστεί μια θέση στις εξετάσεις.
 • Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις HSK (Δευτέρα 16-05-2022 και ώρα Πεκίνου 11:59 μ.μ.) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει υποβάλλει την ηλεκτρονική εγγραφή του.

hsk2021

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που περιλαμβάνουν και την αναστολή της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης με φυσική παρουσία στα ΑΕΙ της χώρας, το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών έχει ακυρώσει τη διενέργεια όλων των προγραμματισμένων γραπτών και προφορικών εξετάσεων HSK, YCT και HSKK για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και αναβάλλει επ’ αόριστον τη διενέργεια όλων των εξετάσεων μέχρι νεοτέρας απόφασης/ενημέρωσης καθώς δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του BCI και τους λογαριασμούς του στα Social Media για να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις νέες ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

cancelled exams

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως αυτά παρατάθηκαν μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2020 και περιλαμβάνουν και την αναστολή της διεξαγωγής κάθε είδους εξέτασης με φυσική παρουσία, το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών ανακοινώνει ότι ακυρώνεται η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων HSK που ήταν προγραμματισμένες να διενεργηθούν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 και αναβάλλεται επ’ αόριστον η διενέργεια όλων των εξετάσεων μέχρι νεοτέρας απόφασης/ενημέρωσης καθώς δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά – στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην online ηλεκτρονική πλατφόρμα www.chinesetest.cn – σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την επιστροφή του ποσού των εξέταστρων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του BCI και τους λογαριασμούς του στα Social Media για να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις νέες ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

HSK new

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020

HSK ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Σημαντικές ειδοποιήσεις / οδηγίες
 • Η ηλεκτρονική εγγραφή στις γραπτές εξετάσεις HSK (HSK 1,2,3,4,5,6) που θα πραγματοποιηθούν στις 6 Δεκεμβρίου 2020 ανοίγει στις 7:00 π.μ. στις 9 Οκτωβρίου 2020. Η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη έως τις 9 Νοεμβρίου, στις 11:59 μ.μ.
 • Φροντίστε να εγγραφείτε κατά τη διάρκεια της επίσημης περιόδου εγγραφής, γιατί μόνο τότε θα σας εξασφαλιστεί μια θέση στις εξετάσεις.
 • Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.chinesetest.cn
 • Για τη διαδικασία εγγραφής, τα εξέταστρα, τους κανονισμούς, αλλά και υποδείγματα εξετάσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Ελέγξτε τις Συχνές Ερωτήσεις για να δείτε αν κάποια από αυτές απαντά στις απορίες σας. Εάν οι Συχνές Ερωτήσεις δεν απαντούν στις απορίες σας ή εάν χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη, στείλτε μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8226735.

exam resultsΕάν είστε υποψήφιος, έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας www.chinesetest.cn εισάγοντας το όνομα χρήστη (Username) και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (Password) έναν μήνα μετά την εξέταση. Εναλλακτικά συμπληρώνετε τον Αριθμό Εισιτηρίου Εισόδου Εξέτασης (HSK Admission Ticket) και το όνομα του εξεταζόμενου όπως εμφανίζεται στο Admission Ticket στο πεδίο Score Report.

Οι Επίσημες Αναφορές Αναλυτικής Επίδοσης των υποψηφίων (Score report) θα είναι διαθέσιμες για παραλαβή/αποστολή στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών 50 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης

Ώρες παραλαβής πιστοποιητικών: 10.00 – 14.00 (Δευτέρα - Παρασκευή) 

Διεύθυνση παραλαβής: Ευελπίδων 29, 11362 Αθήνα, 5ος όροφος

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα: Διεύθυνση Εκπαίδευσης (5ος όροφος), Αίθουσες Διδασκαλίας (1ος-5ος)  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος): Αίθουσες Διδασκαλίας

Τηλ: 210 8226 735
Email: confucius@aueb.gr

© 2019 Business Confucius Institute Athens

Main Menu